Beperk de gebruikstoegang met een badgesysteem en creëer meerdere veiligheidszones

Badges maken het niet alleen mogelijk om de fysieke toegang tot sommige technische lokalen of kasten te beperken, maar ook om automatisch een historiek bij te houden van het komen en gaan van bevoegd personeel.

Dankzij de diverse veiligheidszones en het gebruik van strikt individuele badges wordt de gevoelige toegang beperkt tot bevoegde personen. Ook de toegangsuren kunnen worden vastgelegd, en de historiek van de bewegingen biedt waardevolle informatie.