Beleid over het gebruik van mobiele toestellen

Een beleid voor mobiele apparaten moet uw gebruikers informeren over het aanvaardbaar gebruik van mobiele telefoons, tablets of andere mobiele toestellen, zowel door het bedrijf aangeboden als privé toestellen.

Het beleid voor mobiele toestellen moet het volgende omvatten:     

  • Gebruik van door de organistie beheerde toestellen
  • Gebruik van persoonlijke toestellen
  • Beveiligingsvereisten voor een mobiel toestel

Mobiele apparaten, eigendom van het bedrijf of 'Bring Your Own Device', moeten altijd worden versleuteld en beschermd met ten minste een pincode. Het moet altijd mogelijk zijn om de bedrijfsgegevens op afstand te wissen van het mobiele apparaat.

Een oplossing voor beheer van mobiele apparaten (Mobile Device Management - MDM) kan veel van dat beleid afdwingen en uw blootstelling verminderen in geval van verlies, diefstal of een werknemer die het bedrijf verlaat.

Oplossingen voor beheer van mobiele apparaten moeten worden geïmplementeerd om:     

  • Multi-factor-authenticatie af te dwingen     
  • Versleuteling van al het verkeer van het mobiele apparaat naar de bedrijfsomgeving te verzekeren
  • Beheer op afstand en op afstand bedrijfsgegevens wissen mogelijk te maken
  • Enkel door het bedrijf goedgekeurde applicaties afdwingen
  • Logs en rapportering over beleidsschendingen uit te voeren