Beleid over backup

Het maken van regelmatige back-ups van gegevens is de enige goede garantie tegen het herstellen van een infectie of een aanval die de productiegegevens zou beschadigen of ontoegankelijk zou maken.

Regelmatige back-ups bestaan ​​uit het maken van een kopie van alle belangrijke gegevens op een -al dan niet- fysieke drager, die verschilt van die waarop de gegevens zijn gegenereerd.

De beste manier om te beginnen is om een ​​beleid voor eindgebruikers te hebben waarin wordt uitgelegd waar kritieke gegevens moeten worden opgeslagen (bijvoorbeeld over een specifieke share, locatie, enz.). Bepaal hoe vaak back-ups voor elk type gegevens moeten worden uitgevoerd, op welke media ze moeten worden opgeslagen en hoe lang u de back-up bewaart

 

Uw back-upbeleid moet ook bepalingen bevatten met betrekking tot

  • encryptie,
  • offsite of cloud back-up
  • Wie geautoriseerd is om te vragen om uw back-ups op te halen

TASK

Define the frequency and type of back-up for each category of data in the company (public vs corporate vs personal data)