Back-ups worden opgeslagen in een veilig of beveiligd gegevenscentrum

Als de back-ups zich niet op een andere geografische locatie bevinden, verzeker u er dan van dat ze worden opgeslagen op een veilige fysieke locatie, zoals een kwaliteitsvolle safe (brandwerend, anti-overstroming, anti-inbraak) of in een voldoende beveiligde kamer. Zo kan het gegevensherstel beter worden gegarandeerd.

De back-upmedia moeten redelijkerwijs bestand zijn tegen diefstal, brand, overstroming etc. Met een safe, of in het algemeen een voldoende veilige locatie, bent u gewapend tegen deze situaties, die niet zo onwaarschijnlijk zijn.