Automatiseer de updates van antivirusproducten

De updates voor kwaadaardige codes en verdachte gedragingen binnen programma’s gebeuren op de achtergrond, volgens een vooraf bepaalde en/of ad-hocfrequentie (dagelijks), zonder menselijke tussenkomst.

De automatische bijwerking, bij voorkeur tussen één en meerdere keren per dag, zorgt ervoor dat de gebruiker zich geen zorgen meer moet maken over de goede werking van zijn antivirus.

De updates van de configuratieparameters (frequentie en timing) moeten geregeld worden in de administratieconsole, net zoals de dagelijkse scans. Om de productiviteit en prestaties van andere applicaties te behouden, is het beste moment voor de update wanneer de gebruiker weinig actief is (bijvoorbeeld ’s middags).