Alle werknemers moeten intern contactpunt kennen waar ze een incident moeten melden

Verspreid een volledige en geactualiseerde lijst van de medewerkers die bij een ernstig incident ingeschakeld moeten worden binnen de hele organisatie. De contactpersonen, geordend per soort incident, zijn duidelijk zichtbaar en hun gegevens (telefoon, e-mail, messaging etc.) worden up-to-date gehouden.

Weten wie wat doet en wanneer, wie u moet verwittigen en hoe, zorgt ervoor dat kostbare tijd wordt gewonnen bij een ongeplande onderbreking.

Zorg dat er één duidelijke contactpersoon is voor alle medewerkers en dat deze een backup heeft ingeval van afwezigheid.

Breng CERT.be op de hoogte bij een ernstig incident.