Alle viruswaarschuwingen worden geanalyseerd door een ICT-expert

Een ICT-specialist analyseert de modaliteiten van de infectiepoging. Hij zal met name proberen om de oorsprong van het virus/malware te achterhalen, om zo nodig de procedures die gevolgd moeten worden en/of de bewustmaking van de gebruikers te verbeteren.

De analyse achteraf van de infectiemodaliteiten maakt het mogelijk te begrijpen van welke menselijke of technische fout gebruik werd gemaakt, hoe het risico werd beperkt en hoe het toekomstige beheer van gelijkaardige incidenten kan worden verbeterd. Zo neemt ook het globale veiligheidsniveau toe.